KURULLAR


EKMUD YÖNETİM KURULU

Başkan

Prof. Dr. Hüsnü PULLUKÇU

Önceki Başkan

Prof. Dr. İrfan Şencan

Genel Sekreter

Prof. Dr. Yasemin ÇAĞ

Üye

Prof. Dr. Meltem TAŞBAKAN

Üye

Prof. Dr. Ayşegül ULU KILIÇ

Üye

Prof. Dr. Aslıhan CANDEVİR

Üye

Prof. Dr. Ayhan AKBULUT

Üye

Prof. Dr. Aliye BAŞTUĞ

Üye

Prof. Dr. Özgür GÜNAL

Üye

Doç. Dr. Emine PARLAK